Werkgroep biodiversiteit | Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren
Werkgroep biodiversiteit, natuur & landschap GM

Wat doet deze werkgroep?
 

 • Actieplan
  - Hoe krijgen we op een positieve manier natuur en milieu in het hart en bewustzijn van mede inwoners, beleidsmakers en politici.
  - Hoe versterken we de al aanwezige natuurwaarden.
  - Afkoppeling regenwater van het riool.
  - Operatie steenbreek voor vergroening van onze tuinen
  - Weidevogelbeheer.
  - Bomen en maaibeleid gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.
  - Bekijken of we groene daken kunnen stimuleren binnen Gooise Meren.

  Is bezig met het bermbeheer GM en het waterbeheer.
  Stresstest gevolgen klimaatverandering.

  Wat hebben we NU nodig?

 • Wij zoeken contactpersonen die zich willen ontfermen over de bomen in zijn of haar kern. Als we contactpersonen op wijkniveau kunnen vinden zou dat fantastisch zijn.

 • Iedereen met kennis en liefde voor onze natuur en landschap, filosofisch of praktisch ingesteld!
   

Ook deelnemen aan deze werkgroep? Mail Thijn.

27.01.2020

De centrale vraag binnen de nog op te stellen 'Kustvisie Gooise Meren' is of de zogenaamde Gooise Kust als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hoort of juist als natuurlijke klifkust bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? Wordt het een ‘reservaat’ met behoud van rust, ruimte, erfgoed en natuur? Of bepaalt de MRA met het merk ‘Castles and Gardens’ de toekomst van de Gooise Kust? Dez...

11.12.2019

In maart van dit jaar hebben Muiderbergers Thijn Westermann, Jos Glansbeek en Marianne den Hartog een kustmanifest overhandigd aan provincieleden en lokale politici. In dit manifest wordt gepleit voor een meer stevige, wettelijk vastgelegde, bescherming van ons kustwater en kustlijn. Het manifest spreekt duidelijke taal: "Wij willen de natuur en landschappelijke waarden behouden en versterken. Wij vinden de...

Please reload

Leden werkgroep biodiversiteit, natuur & landschap GM

Petra Olgers

Beroep: communicatie professional bij Circus Olgers, organisator Repair Café Bussum en gastdocent bij de Plastic Soup Foundation

​petra.olgers@xs4all.nl

Lodewijk Hoekstra

Please reload