Werkgroep Energietransitie | Samen Sneller Duurzaam GM
Werkgroep energietransitie GM

Wat doet deze werkgroep?
 

  • Ontwikkelt de energiestrategie samen met regiogemeenten.

  • Zet een digitaal Energieloket op.

  • 0-meting Gooise Meren.

  • Wijkaanpak Versnelling Verduurzaming. 

  • Stimuleert en verduurzaamt maatschappelijk vastgoed.

  • Zorgt voor verduurzaming onderwijsgebouwen.

  • Bevordert gasloze nieuwbouw.

Ook deelnemen aan deze werkgroep? Zie voor specifieke onderwerpen de mailadressen in de ledenlijst van deze werkgroep.

11.02.2020

Net als in andere wijken zijn er in Naarden-Vesting veel bewoners die zich oriënteren op het energiezuiniger maken van hun woning. Dat bleek uit de hoge opkomst bij de bewonersavond over dit onderwerp op 4 februari in de Grote Kerk. De bijeenkomst was georganiseerd doo...

Tijdens een inspirerende klimaatavond speciaal voor jongeren, gisteren, in de Groene Afslag in Laren, was het woord aan de nieuwe generatie. Ik heb deze avond georganiseerd in samenwerking met De Groene Afslag en de Gooische Scholen Federatie. Op de avond kwamen betrok...

Please reload

Leden werkgroep energietransisite GM

Miel Janssen

Voorzitter Energiecoöperatie WattNu

Bedrijf: Miel Janssen Advies

miel.janssen@gmail.com

Karin van Schuppen

Kwartiermaker energietransitie op wijkniveau

Bedrijf: www.pitinbedrijf.nl

info@pitinbedrijf.nl

Gerard Verweij

Energietransitie gemeente

g.verweij@gooisemeren.nl

Godert van Assen

Richt zich op de ondernemers

Bedrijf: Solar Prof

Mail: godertvanassen@gmail.com

Wilbert van Waes

Projectleider Kompas op Groen

wilbert@vanwaes.com

Please reload

duurzaam bouwloket.png

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar je terecht kunt voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen.
 

Energiecoach

Een energiecoach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor (gratis) gesprekken met bewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing aan de woning. Energiecoaches denken mee met bewoners en helpen bewoners om de stappen die nodig zijn goed in beeld te krijgen. Bewoners kunnen een gesprek aanvragen via paul.vansteijn@ziggo.nl