Werkgroep energietransitie GM

Wat doet deze werkgroep?
 

  • Ontwikkelt de energiestrategie samen met regiogemeenten.

  • Zet een digitaal Energieloket op.

  • 0-meting Gooise Meren.

  • Wijkaanpak Versnelling Verduurzaming. 

  • Stimuleert en verduurzaamt maatschappelijk vastgoed.

  • Zorgt voor verduurzaming onderwijsgebouwen.

  • Bevordert gasloze nieuwbouw.

Ook deelnemen aan deze werkgroep? Zie voor specifieke onderwerpen de mailadressen in de ledenlijst van deze werkgroep.

Leden werkgroep energietransisite GM

Miel Janssen

Voorzitter Energiecoöperatie WattNu

miel.janssen@gmail.com

Karin van Schuppen

Kwartiermaker energietransitie op wijkniveau

Bedrijf: www.pitinbedrijf.nl

info@pitinbedrijf.nl

Gerard Verweij

Energietransitie gemeente

g.verweij@gooisemeren.nl

Godert van Assen

Richt zich op de ondernemers

Bedrijf: Solar Prof

Mail: godertvanassen@gmail.com

Wilbert van Waes

Projectleider Kompas op Groen

wilbert@vanwaes.com

Please reload

duurzaam bouwloket.png

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar je terecht kunt voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen.
 

Energiecoach

Een energiecoach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor (gratis) gesprekken met bewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing aan de woning. Energiecoaches denken mee met bewoners en helpen bewoners om de stappen die nodig zijn goed in beeld te krijgen. Bewoners kunnen een gesprek aanvragen via paul.vansteijn@ziggo.nl