Save the date: vervolgbijeenkomst werkatelier 7 september 2017


De initiatiefgroep Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren organiseert op 7 september, vanaf 19.30 uur, in Bussum een vervolg op het in mei en juni 2017 gehouden werkatelier. Goed om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten en te informeren over de stand van zaken. Waar lopen werkgroepen tegenaan? Wat hebben ze nodig op het gebied van financiering, ondersteuning businessplannen, lokale vakkennis et cetera. Ook is er ruimte om met elkaar te verkennen welke acties en stappen nodig zijn om de vaart in alle initiatieven te houden. Op deze avond wordt tevens het boekje met de actieplannen gepresenteerd. De locatie van de vervolgbijeenkomst is de Broedplaats Gooise Meren, gevestigd in de voormalige Michiel De Ruyterschool op de De Ruijterlaan 24a hoek Piet Heinlaan in Bussum. Aanmelden kan via: info@samen-sneller-duurzaam.nl

Op 4 september is er van 09.00-11.00 uur een bijeenkomst over de beweging Samen Sneller Duurzaam bij de gemeente. Dan zijn alle ambtenaren uit Gooise Meren welkom om kennis te nemen van het actieplan, gepresenteerd door enkele trekkers van de werkgroepen. Naast kennis nemen willen we ook een brug slaan naar het werk van de collega’s. Donderdagavond 21 september wordt het Actieplan aan alle betrokkenen, belangstellenden en leden van de gemeenteraad gegeven. Deze presentatie vindt plaats in de werkplaats van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek. Iedereen is van harte welkom. Na de zomer volgt meer informatie.

Lokale en landelijke subsidies en leningen voor huiseigenaren en VVE's

Een volledig en telkens geactualiseerd overzicht van subsidies en leningen om je huis of je wooncomplex (VVE) te verduurzamen vind je in de energiesubsidiewijzer van MilieuCentraal.  

Word Zwerfvuil Ambassadeur in jouw straat of buurt

Wil je het aanspreekpunt worden voor je buurtbewoners om samen zwerfafval op te ruimen in jouw straat of buurt? Laat het ons weten via een mail met daarin de straat of straten die je samen met buurtbewoners wilt schoonhouden. We zetten je graag op onze kaart met alle opruimacties binnen Gooise Meren.

Waar kun je beginnen om thuis energie te besparen?

Nodig een energiecoach bij je thuis uit. Dit is een lokale bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor een gratis gesprek over de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar: Paul.vansteijn@ziggo.nl