Laten we meer maken met wat we al hebben!


De werkgroep Afvalloze Samenleving (AS) is even stil geweest, maar is op de achtergrond actief. Deze achtergrondrol zijn we gewend omdat niemand echt geïnteresseerd is in afval. En misschien maar beter zo! Geen slapende honden wakker maken! In afval of beter restproducten en restgrondstoffen ligt namelijk een enorm potentieel qua economische-, sociale- en milieu-waarde.

Toch zullen we nu een tipje van de sluier oplichten: allereerst ons team: de trekker van dit team is Kees Hogenbirk (Zero Waste Heroes en schrijver dezes), Willem Kikkert (gemeente Gooise Meren), Inger van Gelderen (GAD), Petra Olgers (Repair Café), Lindeke Mast (Pampus, afvalloos festival), Evert de Bruijn (12Volt man) en een aantal oproepbare teamleden. Maar er zijn ook nog vacatures voor mensen die net als wij geloven in een afvalloze samenleving en weten dat de weg er naartoe enorme kansen oplevert!

Onderstaande afbeelding geeft ons aandachtsgebied aan. We willen de beweging in de piramide links omhoog brengen. Van recycle omhoog via upcycle, re-use, naar redesign van producten totdat we uiteindelijk komen bij een afvalloze samenleving en volledig circulair omgaan met onze grondstoffen!

Onze volgende stap heet upcycling zie onderstaande afbeelding. De werkgroep heeft het initiatief genomen om i.s.m. het GAD en de gemeente de waarde van enkele bestaande afvalstromen als hout, hard plastic, metaal en elektronica in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we de waarde afzetten tegen de potentiële meerwaarde van upcyclen. Onder waarde valt niet alleen economische waarde, maar ook sociale en milieu waarde.

Upcycling als nieuwe manier van denken

De principes van upcycling moedigen alle “makers” – en eigenlijk iedereen met interesse – aan om alles op aarde te zien met de overtuiging dat het zich kan transformeren tot iets nieuws. Vergeet dus het concept afval en besef dat alles uiteindelijk ergens heen moet gaan. Of, zoals we bij Upcycle Society graag zeggen, laten we meer maken met wat we al hebben!

Onze visie in één afbeelding.

Houd onze pagina in de gaten voor meer updates en deelname.

Lokale en landelijke subsidies en leningen voor huiseigenaren en VVE's

Een volledig en telkens geactualiseerd overzicht van subsidies en leningen om je huis of je wooncomplex (VVE) te verduurzamen vind je in de energiesubsidiewijzer van MilieuCentraal.  

Word Zwerfvuil Ambassadeur in jouw straat of buurt

Wil je het aanspreekpunt worden voor je buurtbewoners om samen zwerfafval op te ruimen in jouw straat of buurt? Laat het ons weten via een mail met daarin de straat of straten die je samen met buurtbewoners wilt schoonhouden. We zetten je graag op onze kaart met alle opruimacties binnen Gooise Meren.

Waar kun je beginnen om thuis energie te besparen?

Nodig een energiecoach bij je thuis uit. Dit is een lokale bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor een gratis gesprek over de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar: Paul.vansteijn@ziggo.nl