Samenwerken aan een energieneutrale regio

Samenwerken aan een energieneutrale regio

 

 

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt zowel op mondiaal als op nationaal en regionaal niveau om plannen van aanpak. In de regio Gooi en Vechtstreek gaan verschillende partijen, waaronder bewoners, netbeheerders, waterschap, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties samen werken aan een Regionale Energiestrategie. Op vrijdag 24 november kwamen zij bijeen in theater Spant! en werd de samenwerking bekrachtigd. Namens de gemeente Gooise Meren was wethouder Gerben Struik aanwezig.

 

Gerrit Pas, wethouder van Huizen en voortrekker van de Energietransitie in de regio, benadrukte op 24 november het belang van samenwerking: “Zo’n 80% van ons energieverbruik in de gebouwde omgeving heeft te maken met verwarmen. Deze warmte wordt voornamelijk opgewekt met aardgas. Deze bron is straks niet meer beschikbaar. We staan in de komende decennia voor een enorme opgave. En die kunnen we alleen waarmaken via samenwerking van een groot aantal partijen en onze inwoners.”

 

Ambitie

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Dat betekent dat de gebouwde omgeving bovengronds en ondergronds moet worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar. De focus voor de komende jaren ligt op het creëren van energieneutrale wijken. Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich door een kwalitatief hoogwaardige, monumentale en groene  woonomgeving. De energietransitie heeft impact op deze kwaliteit. Daarom willen de ondertekenaars beter in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn, wat de ruimtelijke impact is en wat de consequenties zijn van de energietransitie voor ons huishoudboekje en onze leefomgeving. Sommige vraagstukken vergen nader onderzoek. Bijvoorbeeld naar de rol voor de energiecoöperaties en de potentie van alternatieve warmte- en energiebronnen in onze regio.

 

Energietransitie is ook één van de zeven opgaven van het project Samen Sneller Duurzaam in Gooise

Meren onder de noemer: Alle gebouwen en woningen aangesloten op niet-fossiele en energie in

2030.

 

Een impressie van Gooi Tv bekijk je hier.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Vind lokale bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Help, waar moet je beginnen om thuis energie te besparen?

Nodig een energiecoach bij je thuis uit. Dit is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor gratis gesprekken over de mogelijkheden. Een gesprek vraag je aan bij Paul: paul.vansteijn@ziggo.nl