Status Samen Sneller Duurzaam juli 2019


Na de presentatie van het Spoorboek Duurzame Initiatieven Gooise Meren op ons Transitie Café is de Vliegwiel- en Vlechtersgroep aan de slag gegaan om de SSD 2.0 visie en strategie uit te voeren. Allereerst hebben we het SSD 2.0 plan gefinaliseerd. Noot redactie: door een technisch mankement is het SSD plan 2.0 niet klikbaar op mobiel vanuit de nieuwsbrief. Het plan staat op: https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/statusssdjuli2019

Om productiviteit en samenwerking te verbeteren zijn we een wekelijks operationeel teamoverleg gestart. Hierin worden besproken: status initiatieven, werkgroepen en SSD ondersteuning. Wekelijks zullen na de zomervakantie de resultaten van dit overleg te zien zijn op de SSD site. Op deze manier weet iedereen wat er speelt, waar men kan aansluiten of nieuwe kansen vinden.

Ook zullen we na de vakantie starten met een SSD telefoonloket, zodat we directer en effectiever ideeën en initiatieven verder kunnen helpen.

Tot slot wordt er gewerkt aan het oprichten van een SSD Stichting, om zaken als fondsenwerving te vergemakkelijken. Later komen we hier in meer detail op terug.

Heb je een duurzaam initiatief of wil je je aansluiten bij een initiatief/werkgroep? Neem dan contact op met onze kwartiermaker via info@samen-sneller-duurzaam.nl

Lokale en landelijke subsidies en leningen voor huiseigenaren en VVE's

Een volledig en telkens geactualiseerd overzicht van subsidies en leningen om je huis of je wooncomplex (VVE) te verduurzamen vind je in de energiesubsidiewijzer van MilieuCentraal.  

Word Zwerfvuil Ambassadeur in jouw straat of buurt

Wil je het aanspreekpunt worden voor je buurtbewoners om samen zwerfafval op te ruimen in jouw straat of buurt? Laat het ons weten via een mail met daarin de straat of straten die je samen met buurtbewoners wilt schoonhouden. We zetten je graag op onze kaart met alle opruimacties binnen Gooise Meren.

Waar kun je beginnen om thuis energie te besparen?

Nodig een energiecoach bij je thuis uit. Dit is een lokale bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor een gratis gesprek over de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar: Paul.vansteijn@ziggo.nl