Energietransitie: "het is essentieel dat iedereen over zijn eigen hekje stapt"


De energietransitie blijft toch iets ongrijpbaars. Wat moet er gebeuren om de klimaatdoelen te halen? Wat gaat er van bovenaf worden opgelegd? Hoe kunnen burgers invloed uitoefenen? Grote vragen waar nog geen duidelijke antwoorden op zijn. Naar aanleiding van het Klimaatakkoord heeft het Rijk Nederland opgedeeld in dertig energieregio's om inzicht te krijgen waar de kansen liggen voor het opwekken van zon, wind en duurzame warmte. Elke regio is verplicht om in 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) klaar te hebben. Onze gemeente valt onder de regio Noord-Holland Zuid en heeft op 9 én 20 januari 2020 bijeenkomsten georganiseerd in het gemeentehuis onder de noemer RES panel GM zodat inzichten van inwoners meegenomen kunnen worden in de strategie. Op de eerste bijeenkomst worden drie mogelijke scenario's gepresenteerd, opgesteld door experts, vertegenwoordigers van overheden en andere partners. Op de tweede bijeenkomst worden de scenario's besproken. Opgeven kan tot 23 december via energiestrategie@gooisemeren.nl

Jocelyn Schaap, strategisch omgevingsmanager bij netbeheerder Liander. “We weten wat er nodig is en wat slimme oplossingen zijn, maar om die te kunnen uitvoeren moeten alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken en ver vooruitkijken.” Jocelyn verwijst in dat verband naar een interview met Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. “Hij gaf aan dat het energievraagstuk niet begint of stopt bij de grens van een wijk, gemeente of provincie. Helemaal eens. Het is essentieel voor de beslissingen die we met elkaar moeten nemen, dat iedereen over zijn eigen hekje stapt. Alle partijen die betrokken zijn bij de transitie moeten samenwerken.”

​Een video over de RES is kun je hieronder bekijken. Meer info over de RES lees je hier.

Lokale en landelijke subsidies en leningen voor huiseigenaren en VVE's

Een volledig en telkens geactualiseerd overzicht van subsidies en leningen om je huis of je wooncomplex (VVE) te verduurzamen vind je in de energiesubsidiewijzer van MilieuCentraal.  

Word Zwerfvuil Ambassadeur in jouw straat of buurt

Wil je het aanspreekpunt worden voor je buurtbewoners om samen zwerfafval op te ruimen in jouw straat of buurt? Laat het ons weten via een mail met daarin de straat of straten die je samen met buurtbewoners wilt schoonhouden. We zetten je graag op onze kaart met alle opruimacties binnen Gooise Meren.

Waar kun je beginnen om thuis energie te besparen?

Nodig een energiecoach bij je thuis uit. Dit is een lokale bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor een gratis gesprek over de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar: Paul.vansteijn@ziggo.nl